16 Postulatów pojednania polsko-żydowskiego

Dodaj komentarz

Październik 6, 2011 - autor: costerin

1. Gmina Żydowska (Kahal) ogłosi wobec całego świata, że mordowanie narodu żydowskiego (4 miliony – a nie jak się fałszywie podaje 6) w okresie drugiej wojny światowej, było dziełem hitlerowskich Niemiec. Hitler otrzymał na zbrojenia od bogatych bankierów żydowskich 5 miliardów dolarów w celu wywołania wojny i podporządkowania podbitych narodów interesom żydowskim.

2. Przyznać się do zbrodni Bogobójstwa i przeprosić wszystkie narody świata za śmierć Jezusa Chrystusa.

Za zniszczenie państwa i cywilizacji rzymskiej. Za rewolucję francuska, za wymordowanie inteligencji i arystokracji francuskiej. Za zbrodnie królobójstwa na francuskiej rodzinie królewskiej i okrutną rytualną rzeź rodziny carskiej w Rosji.

3. Przeprosić wszystkie narody świata, w tym szczególnie Polaków, za stworzenie zbrodniczej ideologii nazistowskiej i komunistycznej. Tak hitlerowski nazizm, jak i bolszewicki komunizm, to machloja żydowska, finansowane przez najbogatsze żydowskie klany Rotschildów, Schiffów, Warburgów, Rockefellerów i Morganów.

Za wywołanie obydwu wojen światowych; 50 milionów ofiar drugiej wojny światowej i ich krew spada na dzieci wasze. Za twórców hitlerowskiego nazizmu, Alfreda Rosenberga, tworcy „Ustaw Norymberskich”. Za waszych zwyrodniałych braci-morderców: Josepha Goebbelsa, Heinricha Himmlera, Karla Adolfa Eichmanna, Reinharda Heydricha, Bormana. Za półżyda Hiltlera.

4. Przeprosić wszystkie narody świata za żydowską rewolucje bolszewicką, finansowana przez najbogatsze żydowskie klany Rotschildów, Schiffów, Warburgów, Rockefellerów i Morganów. Za ponad 100 milionów ofiar tej rewolucji (w sztabie rewolucji o wszystkim decydowali żydzi a nie rosjanie). Za żydowski memoriał do cara Rosji w 1916 roku, w ktorym żydzi stanowczo sprzeciwiali się zamiarowi cara przyznania niepodległości Polsce. Za udział w czwartym rozbiorze Polski. Za zdradziecką napaść na Polskę 17 września 1939 roku.

Za kolaboracje z wrogiem w czasie wojny przez waszych braci żydów – Szechterów, Szyra, Jedrychowskiego, Wata, Borejszę, Ważyka, Bieńkowskiego, Bieruta, Nowotkę. Za fałszowanie wyborów na życzenie Stalina w 1939 roku, dotyczących przyłączenia ziem Kresów Wschodnich do ZSRR.

5. Przeprosić Polakow za stworzenie 5 kolumny – Komunistycznej Partii Polski. Za udział w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku po stronie bolszewików. Za zdradę i dezercję w czasie II wojny trzech tysięcy żołnierzy żydowskiego pochodzenia z Armii Andersa w Palestynie w 1943 roku.

6. Przeprosić Polaków za przyjęcie z rąk Stalina władzy nad Polakami w 1943 roku. Za wymordowanie ziemiaństwa i inteligencji polskiej na Kresach Wschodnich. Za półtora miliona deportowanych na Syberię. Za trzysta tysięcy wymordowanych Polaków w katowniach UB i NKWD po 1944 roku. Za 15 tysięcy oficerów zamordowanych w Katyniu przez waszych braci żydów – Berię, Merkulowa, Zurbina. Za wiele tysięcy pomordowanych w Miednoje, w Charkowie, w Smoleńsku, w Kalininie, w Bykowni, w Kijowie i w Mińsku.

7. Przeprosić Polaków za 1939 rok. W czasie kapitulacji Polski, kiedy Polacy chowali poległych obrońców ojczyzny, żydzi z rabinami na czele – na zachodzie witali armię hitlerowską, a na wschodzie armię bolszewicką chlebem i solą. Starsze pokolenie pamięta ten akt zdrady.

8. Przeprosić wszystkie narody świata za waszego brata żyda Roosevelta, największego zbrodniarza politycznego wszystkich czasów. Za podstępne sprzedanie Polski i dziesięciu innych krajów Europy Stalinowi w Teheranie a później w Jałcie.

9. Przeprosić Polaków za dokonywane z pełną premedytacją masowe eksterminacje arystokracji, ziemiaństwa i inteligencji polskiej po 1939 roku. Za roztrzeliwanie profesorów polskich uczelni, Uniwersytetu Wileńskiego i Lwowskiego. Za wymordowanie na Wschodzie inteligencji polskiej włącznie z gajowymi i nauczycielami. Było to dalekowzroczne żydowskie działania oczyszczające przed przyszłym panowaniem żydowskim w Polsce. Za wymordowanie ponad 5 tysięcy oficerów polskich w sfingowanych procesach i skrytobójczych mordach po 1944 roku. Za rytualny mord na synu Piaseckiego, którego po zamordowaniu zamurowano w ścianie.

10. Przeprosić Polaków za gospodarcze zniszczenie Polski. Za tzw. „bitwę o handel” w latach 1945-49 kierowaną przez żyda Minca, „znacjonalizowano” – upaństwowiono, zniszczono wszelkia inicjatywę prywatną. Za zawłaszczanie polskiego majątku narodowego. Za obecne powtorne zawłaszczenia i grabież polskiego majątku narodowego pod szyldem „prywatyzacji” żyda Balcerowicza. Za wmanipulowanie Polski w pułapkę zadłużenia. Długi dolarowe były i są zaciągane w imieniu Polski przez żydów i u żydów (Jagielski, Szyr, Rajchman, Balcerowicz).

Za wszystkie afery z udziałem waszych braci żydów: Grobelnego, Bagsika, Gąsiorowskiego. Za gen. Matejewskiego, Milewskiego, Kiszczaka. Za przechwycenie polskiego monopolu spirytusowego. Kryzys Polski to wasza zaplanowana żydowska machloja. Plan Balcerowicza, to realizacja niezrealizowanego planu Alenchauera z 1943 r. Według tego planu, przeznaczonego pierwotnie dla pokonanych Niemiec, Polska ma zostać krajem pasterskim, jako lebensraum dla wyższej rasy panow – zydów i Niemców. Plan ten został opracowany z przeznaczeniem dla pokonanych Niemiec po wojnie. Z jakiej racji plan ten zastosowano dla Polaków?

Polacy! Kryzys Polski jest wynikiem zaplanowanej i wykonywanej z premedytacją niszczycielskiej działalności żydowskiej (prawa chazuka). Od 1945 roku do dziś, media, polityka, polska gospodarka była i jest w rękach żydowskich. Zaczynając od Minca, Bermana, Jędrychowskiego poprzez Krasińskiego, Krzaka, Lewandowskiego, Wilczka, a kończąc na Kwaśniewskim, Balcerowiczu i Kaczyńskich – są to żydzi z nomenklatury Sanhedrynu.

11. Przeprosić Polaków za opluwanie ich godności i tradycji, za fałszowanie historii, skończyć z upokażaniem i obrażaniem Polaków w żydowskich gazetach. Zamknąć polskojęzyczne gazety uprawiające polakożerczą propagandę. Dotyczy to: „Gazety Wyborczej” , „Życia Warszawy” , „Tygodnika Powszechnego” , „Polityki” , „Nie” Urbana. Odwołać naczelnych redaktorów tych gazet i przenieść ich do Folkssztime lub wydalić do Izraela. Żydowskie gazety powinny być oznakowane, że są to gazety żydowskie.

12. Żydzi powinni oddać Polakom kierownicze stanowiska w telewizji, prasie, radiu. Żydzi powinni podać się do dymisji w Rządzie, Sejmie i Senacie, Generalnej Prokuraturze i we wszystkich instytucjach państwowych.

13. Rozwiązać paramilitarną organizację MOSAD. 2 tysiące agentów tej obcej organizacji uzbrojonych w broń i wyposażenie szpiegowskie bezkarnie grasuje po Polsce. Przeprosić Polaków za skrytobójczy zamach na Palestyńczyka w kawiarni „Viktoria”. Zamach ten odbył się za wiedzą i zgodą żydowskich władz w Polsce.

14. Wydalić z Polski zacietrzewionych polakożerców – Jana Błońskiego, Michała Czajkowskiego, Stommę, Urbana, Geremka-Lewartowa, Wiatra, Kwaśniewskiego-Stoltzmana, Borowskiego-Bermana, Warszawskiego-Geberta, Bartoszewskiego, Blumsztajna, A. Cała.

15. Wydalić z Polski Adama Michnika-Szechtera, jako polakożercę i wroga publicznego nr 1 Narodu i Państwa Polskiego. Ojciec Michnika – Szechter był agentem sowieckim i sekretarzem komunistycznej partii Zachodniej Ukrainy. Matka Michnika fałszowała podręczniki szkolne do historii dla polskich dzieci. Brat Michnika, Stefan Szwedowicz – sądowy morderca i zbrodniarz „Informacji Wojskowej” wydawał wyroki śmierci na polskich oficerów. Sam Adam Michnik już w wieku czterech lat był pasowany i niesiony na ramionach przez Bieruta na pochodzie pierwszomajowym. (…)

Wydalić z Polski Tadeusza Mazowieckiego za kolaborację z okupacyjną żydo-bolszewicką władzą w latach stalinowskich w postaci współpracy z szefem NKWD na Polskę, generałem Sierowem przy organizowaniu PAX, antykatolickiej oraganizacji zmontowanej przez NKWD, wiceprezesem której był Tadeusz Mazowiecki. Pozorujący się dziś – o zgrozo – na katolika i „opozycjonistę” T. Mazowiecki zaciekle zwalczał i rozbijał od środka Kościół Katolicki. To on oskarżał w ówczesnej prasie biskupa Kaczmarka, którego stalinowski sąd skazał na długoletnie więzienie (zob. „Wrocławski Tygodnik Katolicki” nr 5, 27.09.1953 r.). Za to, i za udawaną, koncesjonowaną przez SB i PZPR opozycję oraz za zmowę z żydo-komunistami w Magdalence i przy „okrągłym stole”. Za przechwycenie majątku po b. PZPR na rzecz organizacji żydowskich (Wilczek). Za bezprawne zrzeczenie się odszkodowań od Niemiec na rzecz poszkodowanych Polaków przez III Rzeszę Niemiecką (Polska winna otrzymać od Niemiec 530 miliardów dolarów odszkodowań za zniszczenia wojenne). Za tajny aneks do umowy w Krzyżowej. Za całe zło, które uczynił Polsce Tadeusz Mazowiecki winien stanąć przed Trybunałem Narodowym.

16. Unia Demokratyczna, Unia Wolności, SLD – a teraz „Demokraci” i LiD to najliczniejsze środowiska żydowskie, wszystkie te organizacje winny być zarejestrowane i występować jako organizacje żydowskie.

Po opublikowaniu i spełnieniu wszystkich w/w postulatów, Polacy powinni okazywać Żydom braterstwo według ewangelicznej zasady – miłuj bliźniego.

Żydzi z całą mocą będą zwalczać antypolonizm, a Polacy antysemityzm.

na podstawie fragmentów książki „Strach być Polakiem” Henryk Pajak, uzupełnione i opracowane przez polonica.net

Strach byc Kargulem

Memorial niejakiego Jozefa Kargula pt. 16 postulatow pojednania polsko-zydowskiego, opublikowany w miesieczniku tegiej prawicy narodowej – „Szczerbcu” (6/1993 r.)

(Odpowiedz dla dr A.Calej, sekretarza naukowego Zydowskiego Instytutu Historycznego na artykul Jak Polak z zydem opulikowany w „trybunie” oraz dla Dawida Warszawskiego na jego artykul Polski antysemityzm i potrzeba pojednania opublikowany w „Gazecie Wyborczej”)

(…)

Cale swiatowe zydostwo uznalo oba artykuly jako jatrzace, szkodzace sprawie zydowskiej, wzmagajace polski antysemityzm, opozniajace skolonizowanie Polski i zydowskie zapanowanie nad swiatem. (…)

Zatraciliscie umiar w manipulacji i zakłamaniu.

Zapomnieliscie, ze zyjecie w cywilizowanym kraju o tysiacletniej historii.

Polacy nie zachorowali na amnezje. (…)

Najwyzszy czas przeprosic Polakow za zdrady i zbrodnie zydow na szkode Narodu i Panstwa Polskiego.

To nie tylko niektorzy, nieliczni przestepcy zydowskiego pochodzenia, to wszyscy zydzi wzieli udzial w zbrodniach UB i NKWD i w sowietyzowaniu Polski.

W Ministerstwie Bezpieczenstwa na wszystkich wazniejszych stanowiskach nie bylo ani jednego Polaka.

To samo w Informacji WP. Szefowie WUBP, komendanci Woj. MO, komendanci wiezien i ich doradcy byli to wylacznie polscy i sowieccy zydzi. (…)

PRL byla panstwem zydowskim.

Zydo-komuna przez 45 lat kradla, klamala i zabijala gospodarzy kraju.

Dla utrzymania wladzy nad polskimi gojami zydzi przepoczwarzali sie wielokrotnie.

Pierwszy raz, po smierci Stalina. Drugi raz, w 1956 roku na reformatorów, natolinczyków, pulawian, zaplanowanych opozycjonistów, PAX, „Tygodnika Powszechnego”, farbowanych katolików.

W 1976 roku przepoczwarzyli sie w KOR.

W 1980 roku Zydzi-ateisci przebrali sie w szaty koscielne i zawladneli dziesieciomilionowym ZZ „Solidarnosc”.

Bylo to najwieksze oszustwo swiata od czasow rewolucji bolszewickiej Lenina i Trockiego.

Zydzi Lenin i Trocki dla zwyciestwa swej zydowskiej rewolucji musieli zatrudnic kilka tysiecy zawodowych rewelwerowcow-morderców.

W Polsce kilkadziesiat zydow bez jednego wystrzalu, bez wybicia jednej szyby przejeli wladze i oszukali 10 milionów szarych czlonkow „Solidarnosci”.

Dla zydow wladza i forsa, a dla gojow nieziszczone obiecanki na horyzoncie i bezrobocie.

W czasie przegrupowania i w drodze do wladzy, zydzi ukradli 21 postulatow wywalczonych przez robotnikow w roku 1980. Z zydo-komunistów przepoczwarzyli sie w zydo-solidarnosciowcow.

Z sowieckich zwolenników przewekslowali sie na niemieckich folksdojczy-europejczyków.

Z przewrotnym, zmijowym plemieniem Polacy nie maja zadnej szansy.

Polacy zawsze budza sie opóznieni z rekami w nocniku.

* * *

Bracia Rabini! Wybrani mędrcy Syjonu! GUDŁAJE!

Dla pojednania polsko-żydowskiego, wzywam żydów do zrzeczenia się jednego ze świętych praw Talmudu. Zydzi wobec Polaków muszą odstąpic od talmudycznego prawa „chazuka”, które poucza uznawać wszelką własność gojów za własność żydowską.

Prawo i religia Talmudu spisanego jako przekazy i nauki rabinackie pouczają i zalecają żydom zajmowanie obcej, nieżydowskiej własności każdym sposobem, nie wyłączając oszustwa i mordu.

Polacy kochaja żydów.(…) Polak bez żyda nie umie sobie radzic. Polak płacił żydom łapowke – za mieszkanie, za działke budowlana, za miejsce na uczelni dla dzieci, za łożko w szpitalu, za lokal handlowy, za koncesje, za paszport, za posade za granica, …za wszystko.

U Polakow jest to we krwi – odwieczne przyzwyczajenie sie do żydowskiego przekupstwa i korupcji. (…)

Nie stawiajmy na Niemcy, postawmy na Polske!

Polski antysemityzm jest najłagodniejszy w Europie. Od wiekow żydzi uciekali do Polski przed pogromami z Niemiec, z Francji, z całej Europy i z Rosji. W Polsce znajdywali opieke władz i własne judaistyczne ustawodastwo.

* * *

Zydzi przysiegnijcie na Jahowe i Tore, że nigdy nie bedziecie wobec Polakow stosowac talmudycznego prawa „chazuka” i zaniechacie kultu zlotego cielca.

Szkody jakich byliście sprawcami, naprawicie.

1. Grabież srebra i zlota FON plus 4 miliony dolarow przywiezionych z Londynu przez gen.Tatara.

2. Grabież dobytku 300 rodzin inteligenckich z Krakowa, zakwalifikowanych jako wrogowie ludu i wysiedlonych w 1947 roku.

3. Grabież majatku narodowego Polakow w bitwie o handel z lat 1945-49. Bitwe o handel realizowali funkcjonariusze UB i NKWD, komisja do walki ze spekulacja, oprawcy zydowskiego pochodzenia na czele z Mincem. Zniszczono wowczas polski przemysl i handel – dorobek wielu pokolen Polakow.

4. Ograbienie skarbu panstwa na wiele bilionow zlotych w aferze alkoholowej.

5. Ograbienie wielu tysiecy Polakow na obietnice taniego domku (przedplaty w Drewbudzie)

6. Ograbienie, okpienie, oszukanie poltora miliona Polakow na przedplaty mieszkaniowe. Po 20 latach oczekiwania brak i mieszkan, i pieniedzy.

7. Ograbienie kilkudziesieciu tysiecy naiwnych Polakow, nabranych na zydowska kase Grobelnego, Krzaka, Baczynskiego.

8. Ograbienie siedmiu milionow emerytow i rencistwo, ktorzy w pocie czola pracowali dla Judeopolonii i w dobrej wierze odkladali ze swego wynagrodzenia 40% na ZUS. Oszczednosci te wyparowaly, a biedne panstwo nie ma funduszy na emerytury.

9. Ograbienie skarbu panstwa i Polakow przez tworzenie uprzywilejowanych przedsiebiorstw okradajacych skarb panstwa przez nie placenie podatku i cel, np. Fundacja Nissenbaima kradla Polakow na 25 bilionow zlotych z tytulu cel i podatkow. Fundacje przykoscielne okradly Polakow na cla 50 bilionow zl., zydowski PAX, INCO kradly Polakow w ciagu 45 lat na 100 bilionow zlotych, zydowskie firmy gospodarcze przy MSW okradly nas na sume 25 bilionow zlotych. Firmy w/w byly uprzywilejowane w zaopatrzeniu deficytowych towarow, nie placily podatkow i cel. To sa przyczyny obecnego kryzysu i luki budzetowej.

10. Okradanie skarbu panstwa i Polakow przez uprawianie na kosmiczna skale przemytu, ktoremu patronowali generalowie MSW, żydzi (afera gen.Matejwskiego – 18 tys.dukatow, sprawie urwano leb, a dukaty podzielono pomiedzy mafiosow zydo-masonskiej wladzy. Afera gen. Milewskiego – napady, rabunki, przemyt zlota – nie może doczekac sie wymiaru sprawiedliwosci. Afera-wystrzal – depozyty zniknely, a przestepcy? Afera FOZZ – 9.5 biliona zlotych. Afera rublowa, tytoniowa i niezliczona ilosc innych. Afera paszportowa – Angielscy zydzi uknuli geszeft z polskimi zydami w MSW na 16 mln dolarow za wykonanie paszportow. Panstwowa wytwornie papierow wartosciowych wystawiono do wiatru).

11. Amerykanscy żydzi zrobili geszeft z polskimi zydami za zniszczenie polskiego przemyslu lotniczego. Za utracenie zakupu polskiego „Sokola” żydzi amerykanscy zaplacili 5 milionow dolarow lapowki. Amerykanski przemysl lotniczy wejdzie na polski rynek, robotnicy PZL – na bruk i sobie moga postrajkowac.

12. Ograbianie Polakow przez odbieranie dzialek, ziemi, lokali handlowych prawowitym wlascicielom. Tylko w Warszawie odebrano 18 dzialek budowlanych, ktore żydo-bolszewickim prawem „chazuka” przydzielono naszym, wtajemniczonym zydom. Na przyklad: przy ul. Sobieskiego, Nowoursynowskiej, Wolicy – Kiszczak i jego kolesie pułkownicy, generałowie plus pociotkowie i czlonkowie KC PZPR – pobudowali i odsprzedali po spekulacyjnych cenach budynki, na ktorych zarobili po 100 tys. dolarow. Na tych budowachw poczatkowym okresie byli zatrudnieni zolnierze z poboru.

Takich faktow w skali kraju sa tysiace.

Dlaczego tak sie dzieje? …Bo Polska nie jest krajem suwerennym.

Pomimo rzekomego upadku żydo-komuny Polska nadal jest pod okupacją żydowską.

Przypominamy Wam, że za podobne zbrodnie władzy w 1794 roku lud Warszawy powiesił targowiczan.

Jak długo będzie się to wszystko tolerować?!

z pełnym poszanowaniem i respektem dla autorów, wydawców i praw autorskich, w dzisiejszych czasach powszechnego przemilczania i fałszowania historii i faktów historycznych, uważamy za szczególnie ważną powinność i obowiązek rozpowszechniania informacji, celem edukacji i uświadamiania, oraz bezpardonowej walki z owymi przemilczeniami i fałszami.

wersje internetową przygotowała, opracowała i fotografiami opatrzyła Polonica.net

Polski Związek Patriotyczny

Katolicko-Narodowy Ruch Oporu kontrjudaizacji i kontrdepolonizacji

O.R.K.A.N.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Dołącz do 299 obserwujących.

Październik 2011
Pon W Śr C Pt S N
« Wrz   List »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
%d blogerów lubi to: