Nie zgłoszę się 12 marca 2012 r. do wiezienia

Dodaj komentarz

Luty 20, 2012 - autor: costerin

APEL

do ludzi dobrej woli o pomoc
19 stycznia 2005 r. rozpoczyna się zorganizowane
działanie zmierzające do trwałego wykluczenia
mnie z działalności społeczno-politycznej. Można
nie zgodzić się z moim zaangażowaniem w
środowisku Konfederacji Polski Niepodległej – Obóz
Patriotyczny od 26 stycznia 1996 r. do 16 lipca 2006 r. Jednak moja działalność przyniosła
pozytywne społecznie efekty w postaci, np. wprowadzenia w drodze poprawki do ustawy o
przeciwdziałaniu narkomanii sankcjonującej karalność posiadania jakiejkolwiek ilości
narkotyków. Przez blisko 10 lat od wprowadzenia tej zmiany setki tysięcy młodych Polaków –
świadomych sankcji – nie skłoniło się do mariażu z „nieznaczną ilością” narkotyku.
19 stycznia 2005 r. syn działaczy Ruchu Obrony Bezrobotnych na Podbeskidziu
Bożeny Biernat, Arkadiusz dokonał włamania do bielskiego biura ROB kradnąc setki
dokumentów, które dziś służą zorganizowanej grupie przestępczej we władzach
wymiaru sprawiedliwości i policji w celu doprowadzenia mnie do szaleństwa albo
śmieci.  Wspomniany bandyta w nocy z 24 na 25 lutego 2005 r. dokonał ciężkiego
przestępstwa na szkodę Pawła Czyż – za co prawomocnie został skazany na karę 5 lat
pozbawienia wolności.
Uprzednio na kilka dni przed dokonaniem przestępstwa – za swoje usługi – został
wynagrodzony poprzez zatrudnienie w bielskiej spółce ZOM-SITA, uprzednio spółce
komunalnej. W tym samym czasie jego matka Bożena została nielegalnie zatrudniona z
nadania bielskiego MOPS na okres przekraczający ustawowe delegacje.
Od 2002 r. w Bielsku – Białej rządzą politycy związani z PO, a prezydent Jacek Krywult
był „bezpartyjnym” kandydatem do Sejmu PRL z listy PZPR w końcówce lat 80-tych. W
latach Stanu Wojennego pełnił funkcję nadzorcy miasta z ramienia zorganizowanej
grupy przestępczej o charakterze zbrojnym, WRON (patrz wyrok SO w Warszawie z 12
stycznia 2012 r., p-ko W. Jaruzuelski, Cz. Kiszczak i in.).
W sierpniu 2004 r. Bożena Biernat (wtedy pełnomocnik  ROB w Bielsku – Białej) wsparła
nielegalne działania – przestępstwa przeciwko wyborom – w wyborach uzupełniających do
Senatu RP V kadencji w okręgu wyborczym nr 26. – kierując osobami fałszującymi podpisy
poparcia. Na bazie jej zeznań i jej przyznania się do  winy asp.  Ryszard Martyniak z
Wydziału ds. Walki z Przestępstwami przeciwko Zdrowiu i życiu Komendy Miejskiej
Policji w Bielsku – Białej, uwidoczniony na tzw. liście Wildsteina IPN BU 010113/600,
zatrzymuje Pawła Czyż na mocy zarzutów przygotowanych przez Prokuraturę Rejonową w
Bielsku – Białej przedstawionych w nakazie przeszukania  pomieszczeń bielskiego ROB z
dnia 25 lutego 2005 r. Pod groźbą umieszczenia w bielskim Areszcie Śledczym w celi z
Arkadiuszem Biernat były funkcjonariusz MSW PRL wymusza  na mnie zeznania – odwołane
następnie na pierwszej rozprawie głównej toczącej się przez bielskim Sądem Rejonowym,
sygn. III K 1834/07. Dziwnym jest delegowanie funkcjonariusza z wydziału, który nie zajmuje
się służbowo podobnymi sprawami do tego przypadku. Tak samo dziwnym jest przyznanie
mu odznaczenia za „wybitną” służbę przez Prezydenta RP  Bronisława Komorowskiego w
2010 r. Chyba, że uzna się odznaczanie byłych komunistycznych kacyków za normę
uwidocznioną później w przypadku odznaczonego KK OOP I sekretarza KC PZPR w
Sieradzu Jerzego Błochowiaka. W tej samej sprawie Sąd po odwołaniu zeznań przesłuchując świadek Annę Procner
ujawnia, że protokół z przesłuchania tej świadek jest  sfałszowany, nie zawiera
prawidłowego miejsca przesłuchania świadka i został przedstawiony jej jedynie do
podpisu. Sąd kieruje p-ko świadek i policji zawiadomienie o  przestępstwie (Prokuratura
Rejonowa w Bielsku – Białej 2 DS. 1210/10/AZ), w którym następuje odmowa wszczęcia
dochodzenia bez przesłuchania funkcjonariusza policji należącego do grupy asp. Ryszarda
Martynika. Sąd po własnym zawiadomieniu o przestępstwie udaje się na 10 miesięczną
przerwę urlopową i nie zauważa, że zawiadomieniu zostaje (we własnej de facto sprawie)
umorzone przez tą samą prokuraturę w okresie niecałych 30 dni od zawiadomienia.
Sąd nie chce zauważyć, że Paweł Czyż był pełnomocnikiem wyborczym innego komitetu
wyborczego – KWW Józefa Heczko, Prawo, Rodzina, Ojczyzna wobec którego ani
Okręgowa, ani Państwowa Komisja wyborcza nie miała żadnych zastrzeżeń. Więcej.
Świadek Procner na posiedzeniu Sądu stwierdza, że podpis pod protokołem
przesłuchania sporządzonym rzekomo u niej w domu „przy kawie” (a nie w jednostce
policji, jak to widnieje w dokumencie) nie jest jej podpisem. Na podstawie m.in. tego
podpisu sporządzono opinię grafologiczną, która jest głównym dowodem p-ko
Pawłowi Czyż. Sąd przez 2 lata odmawia prawa do obrońcy oskarżonemu, a po wnioskach
obrony dotyczących wyłączenia sędziego oraz doprowadzenia do konfrontacji
funkcjonariusza policji ze świadek cichaczem oddala je na posiedzeniu 3 października 2011
r. i fałszuje protokół rzekomo wydając wtedy wyrok. Tymczasem wyrok zapada 7 dni później,
co potwierdza protokół posiedzenia tegoż sądu.
Żaden ze świadków w sprawie III K 1834/07 (ponad 100) nie rozpoznaje Pawła Czyż
natomiast wielokrotnie podawane jest nazwisko Bożena Biernat. Rzekomi współsprawcy – w
większości świadkowie obrony w sprawie p-ko Arkadiuszowi  Biernat (Sąd Okręgowy w
Bielsku – Białej III K 62/06) o przestępstwie na szkodę P. Czyż stwierdzają, że „mózgiem”
operacji jest P. Czyż. W toczącej się sprawie sad nie zauważa, że w sprawie p-ko A. Biernat
Sąd Najwyższy oddalił kasację jako oczywiście bezzasadną i 3 lata wcześniej uznał
wyjaśnienia świadków obrony za całkowicie niewiarygodne.
W sprawie III K 1834/07 Paweł Czyż występuje z zawiadomieniem do Prokuratora
Generalnego Andrzeja Seremeta o przestępstwie p-ko Wymiarowi Sprawiedliwości
przez fałszowanie dowodów, które zostaje umorzone przez bielskie prokuratury
zainteresowane w ukręceniu manipulacji materiałem dowodowym.
W tym samym czasie Paweł Czyż otrzymuje informację, że w lipcu 2007 r. został zaocznie
skazany przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej za przestępstwo wprowadzenia do obrotu
pocztowego tzw. koperty poselskiej  i fałszerstwa podpisu posła na tej kopercie. Po 5 latach
postępowania okazuje się, że na kopercie nie ma pieczęci pocztowej a ona sama został
skradziona z biura ROB 19 stycznia 2005 r. – w czasie przestępstwa A. Biernata.
Zawiadomienie o przestępstwie kieruje jego matka Bożena Biernat. Mimo oczywistego braku
znamion przestępstwa (koper5ta nie jest dokumentem, nie była użyta)
Sąd skazuje Pawła Czyż, a w lutym 2012 r. (pięć lat po wyroku przelicza karę na 25 dni
aresztu bez udziału oskarżonego i jego adwokat Anny Sikory). Obecnie 12 marca 2012
r. P. Czyż ma stawić się w areszcie w Bielsku – Białej celem odbycia kary.
Więcej. W lutym 2012 r. na podstawie kolejnego dokumentu skradzionego z biura ROB tym
razem warszawska prokuratura przygotowuje się do postawienia zarzutów wyłudzenia usługi
hotelowej w Hotelu Polonia Palace w Warszawie, gdzie miał nocować Paweł Czyż w maju
2010 r. w czasie kampanii prezydenckiej. Warszawska prokuratura nie zauważa, że ta sieć
hoteli dokonuje meldunku gościa wyłączenie po dokonaniu przelewu. Smaczku dodaje fakt,
że dokumenty dotyczą sztabu Bronisława Komorowskiego … bowiem ktoś nie doczytał, że Paweł Czyż był wspomagał kandydata Kornela Morawieckiego. Po raz kolejny
przygotowywana jest prymitywna prowokacja w nadziei, że da się dzięki zaangażowaniu P.
Czyża w latach 1996-2006 w strukturach KPN-OP uderzyć „rykoszetem” w lidera
Konfederacji Adama Słomkę.
W związku z tym, oświadczam, że nie zgłoszę się w dniu 12 marca 2012 r. do
odbywania kreowanej sztucznie kary. Że występuję przeciwko władzom RP do
wszystkich możliwych organów międzynarodowego wymiaru  sprawiedliwości, aby
zakończyć dziecinne zabawy byłych funkcjonariuszy MSW PRL moim kosztem.
W październiku 2010 r. przeprowadziłem rozmowę z byłym wicepremierem A. Lepperem,
byłym posłem J. Maksymiukiem oraz A. Słomką na temat wyborów samorządowych w woj.
opolskim. Dwa dni później OKW w Opolu zakwestionowała  podpisy poparcia dla obu
komitetów wyborczych, a ja sam zostałem umieszczony w areszcie na podstawie zaocznego
wykonania -–tym razem słusznej kary. Tym samym wobec którejś z 4 osób został
zastosowany nielegalny podsłuch telefoniczny. Zawiadomienie o przestępstwie w tej sprawie
oczywiście zostało umorzone.
Po 57 dniach przebywania w Areszcie Śledczym w Bielsku – Białej Sąd uznał, że z własnej
inicjatywy zmienia postawienie o wykonaniu kary, bowiem został wprowadzony w błąd
notatkami bielskiej policji n.t. osoby Pawła Czyż.
Utrzymywanie oskarżenia o przestępstwach p-ko wyborom od roku 2004 doprowadziło mnie
do wielkiego stresu, który doprowadził do realnego konfliktu z prawem w postaci
prowadzenia pojazdu pod wypływem alkoholu – za co zostałem ukarany.  Presja rodziny,
środowiska okazała się w tym przypadku zbyt wielka. Ale nie pozwolę, żeby w dalszym ciągu
moja osoba była obiektem „zainteresowania” postkomuny. Nie ma powodu by uznać, nagłe
przyspieszenie w wymienionych sprawach za niezwiązane z  protestem Adama słomki w
warszawskim sądzie w styczniu br.
Zwracam się do wszystkich o pomoc. Do 12 marca br. muszę zgromadzić środki
umożliwiające skuteczną obronę.
Paweł Czyż
WSPARCIE KONTO 05 1160 2202 0000 0001 2530 5993,
nr SWIFT (z zagranicy) BIGBPLPW; Paweł Czyż.
KONTAKT: 721 247 520, mail: pokoleniekpn@wp.pl
Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Dołącz do 299 obserwujących.

Luty 2012
Pon W Śr C Pt S N
« Sty   Mar »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829  
%d blogerów lubi to: