Donald honorowy pułkownik KGB ojciec chrzestny premiera III RP

Dodaj komentarz

Czerwiec 15, 2013 - autor: costerin

Historyk Donald Tusk podobnie jak historyk Bronisław bul Komorowski zajmują w III RP dwa najważniejsze stanowiska państwowe .

Donald premier, Bronisław bul prezydent .

Bul Komorowski próbował swego czasu oszukać społeczeństwo Polskie tworząc w swym chorym umyśle szlacheckie pochodzenie swej rodziny . Dzisiaj wiemy , bul Komorowski kłamał i oszukiwał , podobnie jak czyni to wciąż Donald Tusk i jego rodzina wypowiadając się na temat pochodzenia imienia premiera III RP .

Donald , hrabia z Londynu , którego rzekomo poznała w Londynie babka grosmuter Tusk.

Społeczeństwu Polskiemu sprzedano umiejętnie wersje jakoby dziadkowie Tusk z wolnego miasta Gdańsk to biedna przeciętna rodzina gdzie dziadek był kolejarzem a babka grossmuternschen Tusk ciężko pracowała na podrzędnym stanowisku w jakimś szpitalu .

W wolnym czasie jak podają oficjalne lżę media dziadkowie użyczali na spotkaniach rożnych organizacji pielęgnując Polska kulturę , dziadek zasuwał na smyczkach polskie pieśni a babka grossmuterschen Tusk śpiewała polskie pieśni patriotyczne .

Potem przyszedł adolf i zamknął dziadka w obozie Stutthof a babka Tusk zamknęła się w izbie na poddaszu i czekała z różańcem w reku na koniec wojny .

To ze nikt nie pyta , skąd taka biedna rodzinka miała kasę na podrożę po europie , to ze nikt nie pyta jak to się stało ze taka biedna rodzinka paradowała po brytyjskich salonach wchodząc w zażyłości z lordami i hrabiostwem nie dziwi za bardzo.

Lud to kupi jak mawiał pewien mądrala , tym bardziej skoro jest  TVN , Polsat TVP oraz niezliczona liczba pseudo niezależnych mediów które umiejętnie indoktrynują mózgi społeczeństwa.

Dzisiaj miliony Polaków przebywa na Wyspach Brytyjskich i jak wiadomo po 12 godzinach na zmywaku wciągają smoking i o siedemnastej popijają herbatkę z lordami i hrabiostwem .

Kim zatem był Donald któremu Tusk zawdzięcza swe imię

Na początek celem zrozumienia jednak warto poznać prawdziwe korzenie rodziny Tusk

Babka grossmuterschen Tusk

Tusks Mutter, welche seit 1929 NSDAP- Parteimitglied war, trat an seinen Studienfreund Schnauz (Erich Monch), Stammesgrunder der Sturmtrupp- Pfadfinder, heran, mit der Bitte sich fur dessen Entlassung in Berlin einzusetzen, was schlieBlich auch gelang. Schon auf dem Weg in die Emigration nach Schweden besuchte tusk Schnauz zum Dank auf einem illegalen Pfadfinderlager der Stamme „Braune Baren” und „Grauen Reiter” auf einer verschwiegenen Havelinsel.
***Tłumaczenie
Matka Tuska ( babka grossmuter obecnego DT ze strony matki prawdziwe nazwisko Koebel) od roku 1929 była członkiem NSDAP

poprosiła swego przyjaciela Schnauza ( Ericha Mocha ) założyciela i opiekuna grupy szturmowej o wstawiennictwo za synem , celem uwolnienia go z wiezienia . Schnauz zorganizował Tuskowi ucieczkę -wyjazd – na emigracje do Szwecji.

W drodze do Szwecji Tusk osobiście podziękował Schnauzowi , odwiedzając go w domu.
Auf einen Wink hin, fluchtet tusk am 10 Juni 1934, von Hans Seidel an die Fahre nach SaBnitz begleitet nach Schweden. Weil man ihn dort langerfirstig nicht haben wollte, sollte London die Bleibe fur das Exil werden. Aus dem Exil heraus kam es zu einzelnen Treffen mit Stuttgarter Hortenmitgliedern: gemeinsame Lager und Fahrten im freien Ausland (Luxemburg, England, Schottland, Schweiz, Island)
***Tłumaczenie

Pospiesznie uciekł Tusk 10 Czerwca 1934 roku eskortowany przez Hansa Seidela promem do Szwecji. Ponieważ Szwecja nie zgadzała się na dłuższy pobyt Tuska na swym terenie zdecydowano o wyjeździe do Londynu. gdzie nawiązał kontakty z ludźmi dawnej siatki oraz jej sprzyjającymi.

Doch wie kam tusk vom Nationalismus zum Kommunismus? Welche Schriften und welche Personen spielten eine Rolle?
***Tłumaczenie
Co było powodem przejścia Tuska z partii faszystowskiej hitlera do ruchu komunistycznego Niemiec. Co i jacy ludzie odgrywali role w tej zmianie.
Z wielu zapisów i wspomnień współtowarzyszy ( zapisy z archiwów STASI – akta Nr.3/7 1962/ ) dziadka Tuska wynika .

Był zawsze człowiekiem dążącym do władzy , kiedy zakładano pierwsze oddziały NSDAP natychmiast przejmował inicjatywę , co nie zawsze zgadzało się z założeniami przełożonych NSDAP. Wałczył o swoje wpływy i kiedy trafiał na ludzi którzy się sprzeciwiali wpadał w nerwowe szały i pisał nawet do samego adolfa , skarżąc się na przełożonych. Tusk lubił rządzić i nie mógł znieść takiego stanu rzeczy w którym musiał się dostosowywać do rozkazów. Bardzo przy tym liczył i korzystał ze wsparcia rodziny , szczególnie matki która miała wysoka pozycje w obecnej – początek lat 30stych – NSDAP.

Partia hitlera na przełomie lat 20tych i 30 tych ubiegłego wieku -lata 1929-1934

nie była zbyt silna i miała na terenie Niemiec groźnego rywala który odwoływał się do tej samej grupy społeczeństwa czyli ludu pracującego miast i wsi .

KPD – komunistyczna partia Niemiec miała potężne wsparcie , także finansowe z Moskwy . Sytuacja polityczna była bardzo niejasna i przejecie Niemiec przez komunistów było kwestia czasu . Mimo powstrzymania nawałnicy bolszewickiej przez J. Piłsudskiego , marsz na zachód był ciągle aktualny a partia NSDAP hitlera była ciągle słaba i nikt nie traktował jej poważnie .

Młody , żądny władzy i wpływów dziadek Tusk po wielu poważnych konfliktach wewnątrz NSDAP zdecydował .

Am 20. April 1932 trete ich der Kommunistischen Partei Deutschlands bei… Die Not und die Schwierigkeit der Heimat ist so grofi, dass ich nicht verantworten kann, aus Bequemlichkeit dem politischen Kampf fernzubleiben. Das konnen viele nicht verstehen. Sie sagen: „Der tusk hat sich verandert.” Naturlich habe ich mich verandert.”

Und weiter: „Als politischen Kreis grunde ich den Kultur-Klub (KK). Alle politischen Erwachenden konnen in ihm mit mir kampfen. Sie konnen gleichzeitig in dj.1.11 sein. Seine Stimme sind die „Plane” Kunftig heifit die Formel: „Politisch Organisierte in dj.1.11 mussen im KK sein.”

Otto-Ernst Schuddekopf („Die linken Leute von rechts”) vertrat die These, dass tusk infolge des „Scheringer-Kurses”, wie dieser, vom Nationalismus kommend, sich zum Kommunismus bekannte. Reichswehrleutnant Scheringer glaubte selbst, dass seine Wendung zum Kommunismus 1931 fur tusk ausschlaggebend gewesen sei. Tusk habe ihm damals entsprechende Briefe geschrieben. Nach Scheringers Erklarung gegen Hitler und fur eine kommunistische Volksrevolution lernte er tusk im Zusammenhang mit Mannern wie K.O. Paetel, Grosse, Renn, Kurella, Ernst Niekisch, Otto Strasser und Beppo Romer (KPD und ehem. Fuhrer des Freikorps Oberland) naher kennen. Tusk bewegte sich also im Dunstkreis Nationaler Revolutionare, welche den Spagat wagten zwischen Nationalismus und Kommunismus.

Ein Protokoll-Auschnitt gibt Einblick in die „Erste Stunde”, wie sich die Hinwendung aus interner Sicht vollzog:

Auszug aus dem ,,Protokoll der Besprechungen auf dem Reichshortenlager 1931/32″

Der „politische tusk” – hier interessiert vor allem:

 • seine Veranderung vom Nationalismus zum Kommunismus
 • sein Verhalten nach der „Machtergreifung”
 • seine Aktivitaten in der Exilzeit
 • seine Stellung in der SBZ und SED

Am 1.11.1931 begrundet tusk eine der ersten Jugendwohngemeinschaften, die „rotgraue garnison” (Berlin Kreuzberg). Als nach seinem Tod Werner Helwig beauftragte, tusks Lebenswerk in einer Edition zusammenzufassen da wurde Vieles geschont und durch Streichung ins unpolitische verschoben. Moglicherweise eine Konzession an den Antikommunismus der „Adenauer-Ara”.

***Tłumaczenie

20 Kwietnia 1932 przystąpiłem do komunistycznej partii Niemiec. Dostrzegając tyle biedy i niesprawiedliwości wokoło nie mogłem sobie pozwolić na wygodnictwo nie robienia niczego aby z tym walczyć politycznie .

Wielu się dziwiło i mówili . Tusk się zmienił . Tak zmieniłem się .

I dalej , jako polityczne kolo założyłem Kolo Kulturalne w skrócie KK.

Wszyscy przebudzeni politycznie mogą się zapisywać do kola KK jednocześnie potwierdzać swe członkostwo na liście dj.1.11 która to będzie jednocześnie lista wyborcza i potwierdzeniem przynależności do komunistów.

Politycznie zorganizowani komuniści muszą być jednocześnie członkami kola KK.

Otto Ernst Schuddekopf w wydanej książce – Die Linken leute von rechts – Lewicowi ludzie prawej strony –

zdradza tezę wpływu na Tuska kursów organizowanych przez Reichswehrleutnanta Scheringera.

Kursy propagandy jak wspomina w swych zapiskach Schuddenkopf miały duży wpływ na Tuska I były powodem przejścia na stronę komunistów.

List Schuddenkopfa do hitlera oraz znajomości zawarte z wieloma wysokiej rangi działaczami komunistycznymi były jedna z przyczyn przejścia Tuska z NSDAP do KPD.

Była to grupa stojąca w swoistym szpagacie , pomiędzy nacjonalistami a komunistami .

Wyciąg z protokołu pozwala poznać genezę tego rozwidlenia , został dokładnie opisany proces rozdwojenia towarzyszy lewicowych – socjaliści z partii NSDAP i KPD

Der „politische tusk” – hier interessiert vor allem:

 • seine Veranderung vom Nationalismus zum Kommunismus
 • sein Verhalten nach der „Machtergreifung”
 • seine Aktivitaten in der Exilzeit
 • seine Stellung in der SBZ und SED
 • Am 1.11.1931 begrundet tusk eine der ersten Jugendwohngemeinschaften, die „rotgraue garnison” (Berlin Kreuzberg).                                                                                                                         ***Tłumaczenie
 • jego zmiana od nacjonalizmu do komunizmu
 • jego zachowanie po zdobyciu władzy – dotyczy NSDAP po 1935 roku
 • jego aktywność na emigracji – Szwecja -Anglia – Francja .
 • Jego miejsce i stosunek do niej w późniejszej partii SED -zjednoczona partia socjalistyczna Niemiec – odpowiednik PZPR w byłej NRD.
 • 1.11.1931 roku tusk założył pierwsza tak zwana komunę , czyli wspólnotę mieszkaniowa o nazwie czerwonoszary garnizon w Berlińskiej dzielnicy Kreuzberg* Dokumenty źródłowe dla mnie , użyte podczas pisania .Po śmierci dziadka obecnego premiera III RP Donalda Tuska Werner Helwig opracował na zlecenie socjalistów z RFN życiorys dziadka Tuska , jednakże ze względu na sytuacje polityczna podczas rządów Adenauera oraz antykomunistycznej wówczas polityki RFN ukryto wiele zdażeń i powiązań politycznych . Książka ta , raport został przekazany do archiwum i nigdy nie ujrzał światła dziennego                                                                                                                                     
 • ***Koniec tłumaczenia                                                                                                                                                             
 • Max Oppenheimer von der deutschen Gewerkschaftsjugend stellt fur die im Nov. 45 geplante Weltjugendkonferenz in London eine 5 kopfige deutsche Delegation zusammen. Auf Empfehlung von Kaplan Bruno Tausig, ein Bekannter Oppenheimers aus dem KZ Dachau, wird tusk in London ausfindig gemacht und als Delegationsmitglied gewonnen.

***Tłumaczenie

Max Oppenheimer ze związku młodzieży zebrał  pięcio osobowa delegacje na światowy kongres młodzieży , który odbywał się w listopadzie 1945 roku w Londynie .

Na polecenie Bruno Tausinga znajomego z obozu Dachau odszukano Tuska w Londynie i włączono w skład delegacji.

W ten właśnie sposób zaczęła się przygoda dziadka Tuska z tworzącym się państwem o nazwie niemiecka republika demokratyczna.

Jednocześnie zaczął się podobnie jak na terenie ówczesnej Polski konflikt pomiędzy grupa komunistów których przygotowała Moskwa a komunistami na uchodźstwie .

Komunistyczna partia Niemiec urzędowała w Londynie ,szefem departamentu do spraw młodzieży był właśnie dziadek Tusk.

Tusk na zjeździe moździerzy w Londynie listopad 1945.
Tusk’s Mitwirken war jedoch nicht fur alle Beteiligte befriedigend: Sein Auftreten und seine personlichen Anspruche waren oftmals belastend.

Auch nach Oppenheimers Einschatzung lieB sich Tusk bereitwillig von den Kommunisten instrumentalisieren. Seine Selbstuberschatzung lieB ihn Gefahr laufen, zur skurrilen Figur zu werden, was seiner Position in der spateren DDR schwierig gestaltete. Auch der Umstand, nie Mitglied der Exil-KPD geworden zu sein, sein undurchsichtiges Verhalten um 1933 herum und den auf der Weltjugendkonferenz geaufierten Anspruch, dass nicht unbedingt ein Kommunist der KPD FDJ-Vorsitzender werden musse, sonder eher dem Antifaschisten Tusk gebuhre, sorgte fur mehr als eine Irritation.
***Tłumaczenie
Wystąpienie Tuska oraz stanowisko polityczne nie było jednak akceptowane prze towarzyszy z tworzącej się grupy bolszewików która miała objąć stery władzy we wschodnich Niemczech. Jego personalne zadania często obciążały stosunki osobiste wewnątrz grupy.

Według oceny Oppenheimera Tusk nie doceniał towarzyszy i nie był świadomy gry jaka się toczy wewnątrz partii KPD .Przeceniał swe możliwości i stanowisko w partii.

Wypowiedzi jak ta ze niekoniecznie któryś z komunistów KPD czy FDJ – federacja młodzieży socjalistycznej – musi koniecznie być szefem FDJ lecz to właśnie on Tusk

powodowały nie tylko irytacje ale także blokowały Tuskowi osiągniecie swych celów w partii komunistycznej.

Tusk’s politische Zuverlassigkeit schien weitgehend unklar. In einem Brief am 11.04.46 des in Berlin sitzenden Erich Honeckers an Horst Brasch in London heiBt es: „Mit Tusk werden wir es uns noch uberlegen, wenn er hier ist.”
***Tłumaczenie
Tuska odpowiedzialność ( przydatność ) polityczna wygląda ciągle niejasno pisze 11.04.1946 z Berlina Erich Honecker do Horsta Brascha w Londynie .

Nad Tuskiem pomyślimy i zastanowimy się , kiedy już będzie w Berlinie.

Dziadek Tusk powrócił do Berlina , jednakże nie zrobił kariery w rządzie komunistycznym . Podobnie jak kiedyś w hitlerowskiej NSDAP ambicja i nie dostosowanie się do zaleceń Moskwy ukręcono łeb jego karierze .
Der britische Geheimdienst fuhrte Tusk als „eifrigen” FDJ- Unterstutzer. Es ist nicht auszuschlieBen, dass sich britische Behorden einen Vorteil bei der Begunstigung konservativer Krafte erhofften, indem sie die Repatriierung kommunistischer Emigranten kunstlich hinausschoben, um den in Deutschland ablaufenden gesellschaftlichen Prozess in ihrem Sinne zu gestalten. Tusk gehorte zu den letzten, welche gegen ihren Willen festgehalten wurden. Fur ihn wurde weder im Zentralrat, noch in der FDJ ein Platz freigehalten.

***Tłumaczenie

Brytyjskie tajne służby oceniały Tuska jako zagorzałego komunistę i znały dokładnie jego role w FDJ . Dlatego sztucznie opóźniano jego repatriacje do wschodnich Niemiec , mając nadzieje ze w ten sposób chociaż trochę zaszkodzą w tworzeniu się komunistycznego układu w Berlinie . Tusk był jednym z ostatnich którzy opuścili Wielka Brytanie i wrócili do Niemiec.

Wahrend viele FDJ- und FDB-Funktionare aus der englischen Emigrationszeit in der SBZ einflussreiche Positionen erhalten hatten, erhielt tusk keine vergleichbaren

***Tłumaczenie

Podczas gdy funkcjonariusze FDJ i FDB którzy wcześniej wrócili z Londynu pozajmowali już najlepsze stanowiska , dla Tuska zostało po jego powrocie tylko miejsce w podrzędnych biurach i wydziałach.

Gdańsk , Donald , Bierut 

Podczas gdy dziadzio Tusk mieszkał i działał dla bolszewików w Londynie ( osobno później napisze o jego roli w działalności wywiadowczej która prowadził inwigilując rząd Polski w Londynie oraz jego kontaktach z Bierutem )

Babka Koebel tusk oraz siostrzyczka i kuzynostwo wysokiej rangi aktywistów NSDAP na polecenie władz udała się do Gdańska aby wspomagać i kontrolować prace partii .

Ktokolwiek chciałby się zapoznać z życiorysem rodziny Tusk z wolnego miasta Gdańsk  natrafia na mur . Dane zostały skrzętnie wyczyszczone , a w ich miejsce utworzono oficjalnie znana  historyjkę .

I tak roczniki urodzin oraz roczniki dat śmierci obywateli wolnego miejsca Gdańsk z niewyjaśnionych przyczyn maja białe plamy właśnie w tych miejscach które mogłyby świadczyć o datach narodzin oraz śmierci członków rodziny Tusk .

Dostępne są w archiwach polskich i niemieckich wszystkie dane oprócz tych które dotyczą roczników urodzin i śmierci familii Tusk.

Tak nie było zawsze , ślady w niemieckich archiwach wskazują na 1987 rok jako rok usunięcia tych danych.

Jedyny ślad dotyczący rodziny Tusk który się zachował i nie mógł być usunięty to lista członków załogi i pasażerów statku Wilhelm Gustloff

na pokładzie którego co przyznaje sam obecny premier tak zwanej III RP Donald Tusk byli także babka i ciotka tuska .

MS Wilhelm Gustloff był statkiem nacjonal socjalistycznej partii Niemiec , właścicielem była organizacja Kraft Durch Freunde część NSDAP

Statek ten miał jedno zadanie – wywieść z Gdańska elitę funkcjonariuszy hitlerowskich Niemiec oraz archiwa .

Własnie tutaj kończy się bajka premiera Donalda Tuska o biednej rodzinie kolejarza i pracownicy szpitala oraz panu hrabi Donaldzie z Anglii.

Babka oraz ciotka obecnego premiera przeżyły atak sowieckiego okrętu podwodnego na Gustloffa , jako jedne z najważniejszych funkcjonariuszy rzeszy niemieckiej miały opiekę zespołu SS który czuwał nad bezpieczeństwem .

Zostaly dostarczone do Niemiec zachodnich . Babka zmarła , pozostawiając spisane wspomnienia . Ciotka żyje do dzisiaj w Gelsenkirchen .

Babka Tusk była prawa ręką Forstera gubernatora Gdańska . Była odpowiedzialna za kontakty Gdańsk – Berlin . Ciocia obecnego premiera III RP zajmowała stanowisko szefowej kadr NSDAP i do jej obowiązków należało  między innymi sporządzanie raportów które potem babka tusk wysyłała bezpośrednio na biurko adolfa do Berlina.

Jednakże przygotowania do wojny z sowietami dotknęły także rodzinę Tusk .

Brat cioci ze statku Gusloff – to właśnie ten z osławionego zdjęcia w samochodzie , tak bardzo podobny do obecnego premiera – który utrzymywał stale stosunki z wyrodnym synem NSDAP bolszewikiem z Londynu został zatrzymany przez wladze po kontroli domu oraz znalezieniu korespondencji listowej .

Forster jak każdy władca nie lubił być kontrolowany i wysyłając męża szefowej kadr do obozu koncentracyjnego Stutthof pokazywał babce tuskowej kto tutaj rządzi.

Mimo konfliktu współpraca NKWD oraz służb tajnych hitlerowskich Niemiec ciągle była bardzo ważna dla obydwu bandyckich systemów socjalistycznych .

To właśnie w tym czasie na Pomorzu działała silna grupa podwójnych agentów NKWD i Gestapo do której należał między innymi Bolesław Bierut i wielu innych którzy czerpali całymi rękoma z dobroci sowietów i niemieckich okupantów.

Rozlegle kontakty w kręgach komunistycznych jakie posiadał dziadek Tusk przebywający w owym czasie w Londynie doprowadziły z pomocą babki Tusk do zwolnienia młodego tuska z obozu .

Po krótkim urlopie został wysłany na placówkę do Dachau , gdzie jako żołnierz bez żadnego stopnia wyższego odbywał służbę jako wartownik na wieżycce przy plocie okalającym obóz.

Tusku
Koniec okupacji niemieckiej w Polsce początek okupacji sowieckiej

Donald Duart Maclean przybywa do Gdańska

Część rodziny Tusk , w tym siostra szefowej kadr nie miała jak wielu innych szans na ucieczkę z Gdańska. Doskonale jednak kontakty rodzinne i wysoka pozycja dziadka Tuska z Londynu , który do polowy lat 40 stych miał wpływy w partii komunistycznej były powodem ze rodzina Tusk nie musiała się obawiać nowej władzy .

Także młody tusk z wieżyczki w Dachau , zapewne obawiając się ponieść jakakolwiek odpowiedzialność za służbę na wieżycce zdecydował się na powrót do Gdańska .

Nie było to trudne , młody tusk przebywał w obozie jenieckim na terenie angli . Dziadek był na miejscu i wykorzystując doskonale relacje z Donaldem Duartem Macleanem zorganizował transport do Polski . Po drodze młody tusk miał także okazje przysłużyć się nowej władzy w Polsce obejmując na zlecenie Bieruta stanowisko które załatwił Donald Maclean w eskorcie zbrodniarzy hitlerowskich jakich właśnie koalicjanci przekazali stronie  polskiej .

Warto tutaj dodać , jednym z tej przekazanej grupy zbrodniarzy był dziadek obecnego wiceministra zdrowia Sławomira Neumanna wysoki oficer SS któremu Bierut zawdzięczał bardzo wiele na Pomorzu . Groziło mu wiezienie w Niemczech , więc Bierut zażądał go od amerykanów .

Ten to właśnie chłopak z wieżyczki w Dachau , w prostej linii dziadek obecnego premiera III RP swej córce przekazał historie ocalenia i spotkania z Donaldem Maclean .

Ta po narodzinach obecnego premiera postanowiła pamięć o Donaldzie dobroczyńcy przedłużyć , nadając obecnemu premierowi III RP imię Donald na pamiątkę .

Donald Duart Maclean ur. 25 maja 1913 w Londynie zmarł 6 Marca 1983 w Moskwie

Działacz komunistyczny , do późnych lat pięćdziesiątych aktywny szpieg sowiecki .

Po ucieczce do związku radzieckiego otrzymał tytuł honorowego pułkownika armii czerwonej .

W następnej części Donald Tusk w polityce Gdańskiej . Miliony dolarów i zatrzymanie przez STASI w Dreźnie w roku 1987.

grupa Bieruta współpracownicy Gestapo i NKWD na Pomorzu https://costerin.wordpress.com/z-gestapo-do-po/

wysłane do Donalda Tuska –

@premiertusk akta STASI podają te informacje na temat pana i pana rodziny https://costerin.wordpress.com/2013/06/15/donald-honorowy-pulkownik-kgb-ojciec-chrzestny-premiera-iii-rp/ … ustosunkuje się pan do tego ?

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Dołącz do 299 obserwujących.

Czerwiec 2013
Pon W Śr C Pt S N
« Maj   Lip »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
%d blogerów lubi to: