Żydzi obnażają kłamstwa i obłudę Żydokomuny w III RP.

Dodaj komentarz

Lipiec 18, 2013 - autor: costerin

Żydokomunek Stlozman vel Kwaśniewski przeprasza za polski antysemityzm w Jedwabnem.

Żydokomunek o zmyślonym  nazwisku Miller , ostatni namiestnik bolszewików na Polskę wyzywa nas Polaków od antysemitów.

Żydokomunek Szechter vel Michnik ,darmozjad który ani jednego dnia nie przepracował uczciwie w życiu swój własny antysemityzm przerobił na najjaskrawszy antypolonizm.

Rożne męty społeczne , bractwo Żydokomuny z całej europy oraz USA szczują na Polaków i tworzą filmy , piszą książki i obrażają nas Polaków .

Żydokomunek Wincent Rostowski vel Rorhfeld to antysemita pierwszej klasy i już dawno powinien być na liście Wisenthala.

Rostowski vel Rothfeld tym co robi zaprzecza starej jak ludzkość prawdzie o tym ze co jak co , ale liczyć to Żydzi umieją .

Żydokomunek Sikorski vel applebaum wraz z Żydokomunkiem herr Tuskiem wrzeszczą ze bestialskie wymordowanie Polaków na Wołyniu to takie tam i komu to tam przypominać o tym .

Komu to potrzebne o tym mówić , ze to ludobójstwo , to może osłabić pozycje Żydokomuny w oskarżeniach Polaków o antysemityzm. Tym bardziej ze w swych szaragach maja POsłowie Żydokomuny także spadkobierce autorów  ludobójstwa na Wołyniu .

Żydokomunek buuul podobno Komorowski lata z karabinem po lesie i zabija jak chce i co chce. Dzieła swych mordów na zwierzętach z duma pokazuje w Żydokomunkowych mediach .

Do niedawna takie teksty były przez wielu uważane za skrajność , a pojęcie Żydokomuna było wręcz samo w sobie antysemityzmem.

Zmieniło się bo słowem żywym przemówili w końcu na ten temat Żydzi ze świata i Polski.

Rabbi Eliezer Melamed w swym najnowszym artykule pokazuje jak naprawdę wyglądała zagląda Żydów i jaki udział w tym miała tak zwana Żydokomuna. http://www.israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/13521

Pisze otwarcie o tym dlaczego ani Anglicy , ani Amerykanie nie zrobili nic aby ratować Żydów podczas drugiej wojny światowej. Zadaje pytania , dlaczego w tak wielkim królestwie jakim była Wielka Brytania nie znaleziono miejsca dla Żydów , nie znaleziono nawet kawałka buszu gdzieś daleko w koloni Indyjskiej.

Britain and Churchill did not want to save Jews! 

Pisze o stanowisku Roosevelta i jego niezgodzie na przyjecie Żydów z Europy .

Pyta dlaczego żaden samolot aliancki nigdy przelatując nad Auschwitz nie zrzucił nigdy żadnej bomby na komory gazowe i obiekty współtowarzyszy herr tuska. Nawet w końcowym stadium wojny.

The Holocaust and its Causes

Values worth Fighting For and the Jewish Holocaust

Entry Visas

Bombing the Death Camps

Why didn’t they Bomb?

Jewish Attempts

The Only Solution: Absolute Divine Morality

i stwierdza

Just as the communist formula of economic equality failed to cure the world, democracy’s equal rights will also fail. Only education towards values and morality will cure the world.

Tłumaczenie

Tak jak komunistyczna formula ekonomicznej równości upadla podczas uzdrawiania świata , upadnie także tak zwana demokratyczna równość . Pozostaną tylko wartości edukacji i moralności które wyleczą świat.

Polscy Żydzi natomiast pokazują prawdę o Żydokomunie w III RP

W liście odsłaniają obłudę i zakłamanie Żydokomunka Rostowskiego i na przykładzie glosowania o uboju rytualnym oraz jego wyniku pokazują ze Rostowski liczyć potrafi , jednakże liczy tak jak każdy Żydokomunek . Liczy po swojemu , bo ma swoje cele ,nadane mu przez Żydokomunę .

Dziura w budżecie to nie przypadek , tak samo nie jest przypadkiem wynik glosowania.

Polak karmi i hoduje bydło . Niemiec kupuje za grosze od Polaka i tuz za granica w swej rzeźni zabija w sposób rytualny Żydów i sprzedaje im za krocie.

Polak pracuje , płaci podatki , Żydokomuna kradnie , a Polakowi zostaje dziura nie tylko w budżecie ale także już w żołądku.

Żydzi Polscy w swym piśmie podając  nazwiska kłamców , macherów żydokomuny   , piszą wprost , ujawniają kłamstwa i anty Polskość Żydokomuny z PO.

Czytaj całość , bo tego w całości antysemita Szechter vel Michnik nie opublikuje

 

W związku z nieprawdziwymi informacjami na temat uboju rytualnego prezentowanymi na łamach prasy i w wypowiedziach polityków zamieszczamy oświadczenia przedstawicieli władz Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP oraz rabinów Michaela Schudricha i Stasa Wojciechowicza.

Oświadczenie władz Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP z 15 lipca 2013 w sprawie wypowiedzi posła Andrzeja Halickiego dotyczącej kwestii uboju rytualnego.

Władze Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP skierowały dziś do posła Andrzej Halickiego (PO) kilka pytań dotyczących jego medialnych wypowiedzi nt. uboju rytualnego, w których podał nieprawdziwe informacje o rzekomo przeprowadzonych z przedstawicielami społeczności żydowskiej konsultacjach nt. poprawki do ustawy o ochronie zwierząt.

W piśmie zapytaliśmy posła m.in. o to, z kim przeprowadzone zostały rządowe konsultacje nt. poprawki do projektu ustawy o ochronie zwierząt? Czy rząd oficjalnie wystąpił o stanowisko Związku Gmin Żydowskich w RP? W jakim trybie propozycje rządu dotyczące zagwarantowania wspólnotom religijnym realizowania uboju na własne potrzeby zostały skonsultowane z przedstawicielami społeczności żydowskiej?

W programie „Fakty po Faktach” w dniu 13 lipca br. poseł Halicki powiedział, że nikt (ani ministerstwo, ani PSL, ani nawet wspólnoty) nie chciał przepisu umożliwiającego ubój rytualny na potrzeby lokalnej społeczności. W dzisiejszym programie na antenie TVN24 pan poseł wyjaśnił, że konsultacje dotyczące ewentualnej poprawki do ustawy konsultowane były w ramach spotkań klubowych w sejmie. Należy podkreślić, że nie brał w nich udziału przedstawiciel Zarządu Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce.

Oświadczamy, że władze Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP – organizacji uprawnionej do konsultowania wszystkich spraw związanych z funkcjonowaniem wspólnoty religijnej Żydów – nigdy nie otrzymały od posła Andrzeja Halickiego propozycji poprawki do ustawy, która umożliwiałaby tzw. ograniczony ubój rytualny wykonywany na potrzeby lokalnej społeczności. Zarząd Związku jest gotów do podjęcia w każdej chwili rozmów ze stroną rządową na temat możliwości przywrócenia prawa, które  umożliwiłoby gminom żydowskim realizację ich obowiązku dbania o potrzeby religijne swoich członków także w zakresie zaopatrzenia w koszerne mięso.

W tym samym liście poprosiliśmy posła o podanie źródła informacji o tym, jakoby ubój rytualny w Stanach Zjednoczonych był zakazany. Taka wypowiedź padła z ust pana A. Halickiego
w przywołanym wcześniej programie telewizyjnym. Nasza wiedza w tym zakresie wskazuje, że jest dokładnie odwrotnie. Na dowód przywołaliśmy dokument pt. „The Humane Slaughter Act”, który dopuszcza szechitę jako humanitarną metodę uboju zwierząt, a także wpis Ambasadora USA w Polsce na jego Twiterze (14.07.2013) o tym, że prawo amerykańskie zezwala na ubój rytualny. Zapytaliśmy posła, na jakiej podstawie wprowadził w błąd opinię publiczną mówiąc o zakazie uboju, który miałby obowiązywać w USA? Jego wypowiedzi, bez zweryfikowania faktów, powtórzyli bowiem czołowi politycy m.in. były premier Leszek Miller.

Piotr Kadlčik – Przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP

Symcha Keller – Przewodniczący Rady Religijnej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP

Oświadczenie rabina Michaela Schudricha z 14 lipca 2013

Radio Zet na swoim portalu wypaczyło moją wypowiedź, więc wyjaśniam, że nie wyobrażam sobie pełnienia funkcji naczelnego rabina w kraju, w którym ograniczane są prawa religii żydowskiej. Nie mógłbym bowiem służyć w sposób właściwy moim współwyznawcom. To oczywiście nie jest groźba, bo i wobec kogo, lecz zwykłe stwierdzenie oczywistego faktu. Jeżeli legalność uboju rytualnego nie zostanie w sposób zgodny z prawem przywrócona, będę zmuszony zrzec się mojej funkcji.

Michael Schudrich – Naczelny Rabin Polski

Oświadczenie rabina Stasa Wojciechowicza z 15 lipca 2013 w związku z wypowiedzią posła Roberta Biedronia

Jako rabin reprezentujący nurt postępowy (reformowany) judaizmu w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie i na terenie Polski jestem zbulwersowany wypowiedzią posła Ruchu Palikota Roberta Biedronia, która padła w programie „Kawa na ławę” na antenie TVN 24 w dniu 14 lipca 2013 r.

Środowisko Żydów postępowych nigdy nie popierało wprowadzenia zakazu uboju rytualnego na terenie Polski. Wypowiedź pana posła jest kolejnym kłamstwem w tzw. „walce w obronie praw zwierząt”. Jako religijni Żydzi obserwujemy po raz kolejny nadużycie i wykorzystywanie różnic ideowych, jakie występują pomiędzy tradycyjnie pojmowanym judaizmem a nurtem postępowym. Jest faktem, że wśród nas jest wiele osób, które zrezygnowały ze spożycia mięsa i zostały wegetarianami z własnego wyboru. Jest to indywidualny wybór każdej osoby i nie może być narzucony przez kogoś innego, tym bardziej przez parlament danego państwa.

My, Żydzi postępowi, widzimy w kaszrucie (żydowskich zasadach jedzenia) ważny element naszej tożsamości, który dodaje świętości naszemu codziennemu życiu. Odbieranie tej możliwości w jakikolwiek sposób przez instytucje państwowe, jest niepokojącym sygnałem ograniczającym naszą wolność religijną.

Podkreślamy, że wypowiedź posła Biedronia nie ma nic wspólnego z postawą polskich Żydów postępowych w kwestii uboju rytualnego.

Rabin Stas Wojciechowicz
Kongregacja judaizmu postępowego Ec Chaim przy Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie

 

Oświadczenie z 12 lipca 2013 po głosowaniu o dopuszczalności uboju rytualnego

Wynik dzisiejszego głosowania w Sejmie odnośnie dopuszczalności uboju rytualnego był dla nas szokiem. Zwyciężył całkowicie nieprawdziwy pogląd, jakoby ubój taki był okrutny, czy wręcz intencjonalnie okrutny. Pogląd ten zyskał na popularności w Europie w latach 30. ubiegłego wieku, kiedy to pod wpływem hitlerowskiej propagandy zakaz uboju wprowadziły Norwegia i Szwecja; Polska będzie odtąd pierwszym krajem członkowskim UE w którym obowiązuje taki zakaz, nie będący pozostałością regulacji z czasów hitlerowskich. Godzi on bezpośrednio w podstawowe prawa żydowskiej i muzułmańskiej ludności kraju, zmuszonej odtąd, by kupować droższe mięso importowane lub przejść na przymusowy wegetarianizm. Nie sposób nie zauważyć, że polskie ustawodawstwo nie zakazuje praktyk takich, jak polowanie, w których zwierzętom zadaje się cierpienie dla przyjemności. Prawo do tej przyjemności stoi od dziś w polskim ładzie prawnym wyżej od podstawowych swobód religijnych dwóch wyznań niechrześcijańskich. Trudno nie upatrywać więc w decyzji polskiego Sejmu złowrogiej hipokryzji, jaką zazwyczaj maskuje się dyskryminację części obywateli. Większość, której prawa pozostają nienaruszone, winna jednak mieć świadomość faktu, że gwałcenie praw mniejszości na ogół nie wróży prawom pozostałych nic dobrego.

Jednocześnie chcielibyśmy podziękować 178 Posłom i Posłankom, którzy, pomimo poddziałów politycznych, głosowali za zachowaniem swobód religijnych w Rzeczypospolitej.

Piotr Kadlčik – Przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP

Rabin Michael Schudrich – Naczelny Rabin Polski

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Dołącz do 299 obserwujących.

Lipiec 2013
Pon W Śr C Pt S N
« Czer   Sier »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
%d blogerów lubi to: